Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Vi planerar min vecka

Veckoprogrammet hjälper barnet att uppfatta, komma ihåg och förutse veckans händelser. Veckoprogrammet kan genomföras kreativt på ett sätt som passar ditt barn och din familj.

Du kan markera veckans händelser till exempel 

  • i en familjekalender 
  • i läsordningen 
  • i telefonen 

I videon kan du se ett skådespelat exempel på hur man kan planera ett veckoprogram tillsammans med ett barn.

Övning: Vi planerar min vecka

Mål 

Målet med övningen är att göra ditt barn medvetet om veckans händelser i förväg. Samtidigt lär sig barnet att använda en kalender, och självständigheten i vardagen kan öka.

Anvisning

Det lönar sig att göra veckokalendern tillsammans med barnet. En lämplig tid är till exempel veckoslutet innan.

Fundera tillsammans på var ni kan placera kalendern hemma så att barnet lätt kan se den. Anteckningar i kalendern kan göras genom att skriva eller med bilder.

Markera först händelser som upprepas i veckoprogrammet. Dessa inkluderar till exempel dagvårds- eller skoltider och hobbyer.

Markera sedan aktiviteter som avviker från de vanliga aktiviteterna i veckan.

Du kan använda pdf-mallen nedan eller hitta på ett eget sätt att förverkliga veckoprogrammet.

Försök och observera

Prova veckoprogrammet aktivt i 2–4 veckor.

Observera:

  • Förändrades något? Hur märker du förändringen? 
  • Har något i er vardag blivit lättare?
  • Är sättet ni valt att förverkliga programmet bra?
  • Skulle det vara bra att prova ett annat sätt?
  • Vilka utmaningar har ni stött på under övningen?
Loading ...

Som stöd för övningen

Kom ihåg

Veckoprogrammet är barnets egen kalender.

Att strukturera tidsanvändningen kan minska osäkerheten och öka trygghetskänslan. Att klara vardagen självständigt och smidighet i vardagen kan förbättra barnets självkänsla.