Skip to main content

Egenvårdsprogram

26. Likadan och annorlunda

Det lönar sig att diskutera med barnet om att olikheter mellan människor är en bra sak. Hur skulle världen se ut om vi alla var likadana?

Det är viktigt att stärka barnets självkännedom. Det är också bra att märkta att vi alla har saker som både förenar oss och skiljer oss åt. 

Övning: Likadan och annorlunda

Mål 

Målet är att synliggöra för barnet att alla är olika på något sätt och att alla också kan ha något gemensamt.  

Anvisning 

Välj tillsammans med barnet 3–5 personer från barnets närmaste krets. Lista personerna i en tabell (pdf nedan) eller på papper. Ni kan också göra övningen utan papper.  

Gå igenom personerna en i taget. Skriva, rita eller prata om saker i fråga om vilka barnet och den som behandlas är likadana. 

Vad har ni gemensamt? Har ni något som är likadant i ert utseende eller er personlighet? Finns det saker ni båda gillar? Finns det saker ingendera av er gillar? 

Loading ...

Skriva, rita eller prata om saker i fråga om vilka barnet och den som behandlas är olika.  

På vilka sätt är ni olika? Har ni något som är olika i ert utseende eller er personlighet? Vad gillar du som den andra personen inte gillar eller vice versa?  

Loading ...

Diskutera sedan tillsammans varför olikhet är viktigt. Hur skulle världen se ut om alla var exakt likadana? Vad är bra med olikhet?  

Loading ...

Exempel  

Jag och mormor  

Likadant  

 • sinne för humor 
 • vi gillar katter och glass  
 • ingendera av oss gillar slask 
 • blå ögon 

Olika  

 • mormor är vuxen och jag är ett barn 
 • mormor gillar inte dataspel och det gör jag 
 • mormor är äldre än mig och hennes hud är skrynkligare 
 • mormor bor i ett egnahemshus och jag bor i ett höghus 

Försök och observera 

 • Vilken typ av observationer lägger du märke till när du behandlar olikhet med ditt barn?  
 • Hur förhåller hen sig till olikhet?  
 • Vilken typ av tankar delar hen om sig själv?  
 • Oroar något dig när du lyssnar på ditt barns tankar?  
 • Är du glad eller stolt över något när du lyssnar på ditt barns tankar?  
Loading ...

Som stöd för övningen

Kom ihåg

Det faktum att vi alla är olika är en tillgång.  

Självkänslan hos ett barn med nepsy-drag påverkas av olika utmaningar i vardagen och budskap från omgivningen. 

Ett barn med nepsy-drag behöver mycket positiv respons, upplevelser av att bli accepterade och fina ord.