Skip to main content

Egenvårdsprogram

Svårigheter med lekfärdigheter

Lekfärdigheterna utvecklas med åldern och utvecklingen. Alla barn kan då och då ha svårigheter i leksituationer. Ibland är svårigheterna mer långvariga. Då kan barnet behöva hjälp med att öva på lekfärdigheterna.

Svårigheter i leksituationer kan visa sig på olika sätt i vardagen. 

Barnet kan 

 • vara livlig och idérik i lekar  
 • snabbt byta från en lek till en annan eller fördjupa sig i en lek för en lång tid  
 • prata hela tiden och komma för nära andra  
 • ta saker från kompisens hand 

Då inträffar mindre olyckor upprepade gånger i lekarna. Andra kanske inte hänger med i barnets lek. Det är svårt för hen att följa reglerna.  

Barnet kan 

 • leka ensam eller bredvid någon annan 
 • upprepa samma lekar  
 • utforska enskilda delar av leksaken istället för att leka 
 • njuta av organiseringslekar 

Då kan lekar med en handling och rollekar vara svåra. Lekarnas teman härrör från intressen eller följer ordagrant händelserna i till exempel ett tv-program.  

Barnet gillar inte att människor utanför familjen kommer hem till hen, till exempel egna eller ett syskons kompisar för att leka. Hen vill inte heller att man rör vid sakerna hen ordnat. 

Hur visar sig detta hemma? 

Svårigheter i lekfärdigheter kan märkas till exempel av att barnet 

 • inte koncentrerar sig på att leka 
 • leker vilt eller stökigt 
 • växlar från en lek till en annan 
 • tillämpar reglerna så att de passar hen själv 
 • organiserar leksaker 
 • bara leker genom att bygga eller ta isär 
 • upprepar något hen har sett förut i sina lekar 
 • upplever fantasi- och rollekar som svåra 
 • undersöker och testar leksaker  
 • leker i sitt intresses värld. 

Hur visar sig detta på daghemmet och i skolan? 

Svårigheter i lekfärdigheter kan märkas till exempel av att barnet 

 • tar rollen som ledare i lekar och kommenderar 
 • leker bredvid en annan  
 • leker ensam 
 • försöker vara nära andra, men deltar inte i aktiviteterna 
 • söker sällskap av en vuxen  
 • undviker andra barn 
 • lätt missförstår leksituationer  
 • skapar högtflygande berättelser i leken som andra inte hänger med i 
 • har svårt att gå med i andras lekar 
 • inte tillåter andra att delta i sin egen lek 
 • bara leker genom att bygga eller ta isär 
 • organiserar leksaker 
 • upprepar lekar på samma sätt som hen har sett någon gång förut 
 • alltid vill leka samma lek eller spela samma spel 
 • tar saker från kompisens hand 
 • upplever fantasi- och rollekar som svåra 
 • tycker det är svårt att leka tillsammans 
 • inte vill turas om 
 • undersöker och testar leksaker 
 • leker i sitt intresses värld. 

Vi utforskar tillsammans

Välj alla lämpliga alternativ. 

Loading ...

Svårigheter med lekfärdigheter – vad kan vara till hjälp?

Alla barn kan ha svårigheter i leksituationer. Ofta handlar det om brist på färdigheter. Till exempel vet barnet inte hur man leker. Ibland har hen svårt att leka tillsammans eller andra kanske inte hänger med i de högtflygande lekarna. 

Man kan lära sig lekfärdigheter genom att öva. Barn behöver stöd från en vuxen för att lära sig att använda lekfärdigheter. 

Kände du igen dessa symtom hos ditt barn? Information om er situation finns på följande sidor:

KÄNSLOFÄRDIGHETER 

KOMPISFÄRDIGHETER 

Följande övningar är lämpliga för er situation: 

7. Hur känner jag mig?  
8. Känslomätare 
9. Vad hände?  
12. Hur hittar jag en kompis?  
13. Får jag komma med och leka?  
14. Jag berättar, frågar och lyssnar 
15. Samma eller annan åsikt?  
16. Mina och andras gränser